CURRY | Algemene (Bezorg-)Voorwaarden
15894
page-template-default,page,page-id-15894,cookies-not-set,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Algemene (Bezorg-)Voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website https://bestel.vanveg.com accepteert u het aanbod van vanVeg V.O.F. en gaat u een overeenkomst aan met deze. vanVeg V.O.F.  zal uw bestelling bij u afleveren. De contactgegevens voor eventuele vragen en/of opmerkingen vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Stichting Mollie Payments, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan vanVeg V.O.F.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door vanVeg V.O.F. persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 vanVeg V.O.F. zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen voor thuisbezorging kunnen via internet geplaatst worden dinsdag t/m zondag tot uiterlijk 21.30 uur. De openingstijden voor afhalen op winkellocatie staan vermeld op www.vanveg.com.

2.3 Bij afhaal kan een korting op de prijs van de maaltijd worden verleend, mits klant toerijkend eigen verpakkingsmateriaal meeneemt en ter beschikking steld. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met deze afhaalkorting.

2.4 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend. Deze zal op de actiepagina altijd duidelijk vermeld staan.

2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan vanVeg V.O.F. achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 vanVeg V.O.F. is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op https://bestel.vanveg.com. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) vanveg.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij vanVeg V.O.F., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) websites www.vanveg.com, bestel.vanveg.com, webshop.vanveg.com en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van vanVeg V.O.F., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van vanVeg V.O.F. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van vanVeg V.O.F. voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van vanVeg V.O.F. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van vanVeg V.O.F..

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen vanVeg V.O.F. en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.